از میان خبرها

عکس

   

داعش و اسرائیل

بی بی سی و راه های درآمد داعش

بی بی سی و راه های درآمد داعش

شبکه ی فارسی زبان بی بی سی در یکی از تازه ترین گزارشات خود، در ظاهر به بررسی راه های کسب درامد داعش پرداخته است؛ اما به کلی گویی در این خصوص اکتفا کرده و جزئیات مهمی از حقایق را از مخاطبانش مخفی نگاه می دارد تا نقش غرب در این خصوص آشکار نگردد ...

بی بی سی و تروریست هایی که فقط در فرانسه دیده شدند!

شبکه ی فارسی زبان وابسته به خاندان سلطنتی انگلیس با انتشار چندین گزارش به موضوع وقایع تروریستی اخیر رخ داده در کشور فرانسه پرداخته و در شرایطی این وقایع را به طور گسترده بازتاب می دهد که انگار تروریست ها را فقط و فقط در فرانسه مشاهده کرده است ...

نگرانی بی بی سی برای امنیت ایران!

شبکه ی فارسی زبان بی بی سی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است، ضمن بازتاب اظهارات مقامات کشور عراق در خصوص فعالیت گروه های تروریستی مانند داعش، از احتمال فعالیت آن ها در داخل خاک ایران خبر داده و خود را نگران امنیت کشورمان نشان داده است ...

ببینید، بشنوید

نوبت شما

نظر شما در مورد احترام به فرهنگ ها ، آداب و رسوم ، هنجارها و غیر هنجارها ؟

عمده مسائلی که تلویزیون و سایت بی بی سی فارسی بدان می پردازد شامل مسائل سیاسی می شود . پس از مسائل سیاسی ، مسائل اجتماعی هستند که در صدر اخبار رسانه ی انگلیسی قرار می گیرند .

آیا بی بی سی فارسی به نگاه جنسیتی به زنان دامن می زند؟ نظرات شما؟

تلویزیون و سایت بی بی سی فارسی در پی ساخت روبات های جنسی بار ها و بار ها اقدام به انتشار تصاویر مربوط به این تولیدات کرده اند. آیا به نظر شما این خود نوعی تبلیغ از این تولیدات به شمار نمی آید؟

ارتباط با "نوبت شما"

موضوع های پیشنهادی شما انتشار عکس ها و مطالب شما در سایت ما

رادیو و تلویزیون